ECO ký kết hợp đồng với Baltic Inc (công ty Mẹ của tập đoàn Baltic)

  01 /08/2012

ECO ký kết hợp đồng với Baltic Inc (công ty Mẹ của tập đoàn Baltic)

ECO ký kết hợp đồng với Baltic Inc (công ty Mẹ của tập đoàn Baltic)

Ngày 17/07/2012, ECO đã ký kết hợp đồng với công ty cổ phần quốc tế Baltic (Baltic Inc.) – là công ty Mẹ của tập đoàn Baltic - liên quan đến đề án tái cấu trúc tập đoàn và chuẩn hóa các hoạt động quản lý sản xuất/kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9001:2008. Đây là một tập đoàn tư nhân, chủ của thương hiệu vodka Zelka danh tiếng trên thị trường Việt Nam, hoạt động của tập đoàn tập trung vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thương hiệu rượu vodka này.

Đây là hợp đồng thứ hai giữa ECO và Baltic Inc, tiếp theo hợp đồng xây dựng hệ thống quản lý tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO9001:2008, ISO22000:2005 và HACCP (Codex Alimentarius Commission) cho công ty cổ phần Baltic Hải Dương – nhà máy sản xuất rượu vodka thương hiệu Zelka (đã được chứng nhận cuối năm 2011).

Lần hợp tác này giữa ECO và Baltic Inc sẽ kéo dài trong 07 tháng, dự án sẽ được khởi công trong trung tuần tháng 07/2012. Tuy nhiên hai công ty cam kết sẽ có các hoạt động hợp tác lâu dài khác, không chỉ nằm trong khuôn khổ của hợp đồng lần này.

 Nguồn tin: Công ty tư vấn ECO

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN