ECO ký kết hợp đồng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghiệp Nhật Minh

  01 /10/2012

ECO ký kết hợp đồng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghiệp Nhật Minh

ECO ký kết hợp đồng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghiệp Nhật Minh

ECO và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghiệp Nhật Minh vừa ký kết hợp đồng tư vấn xậy dựng hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 và ISO14001:2004, phạm vi áp dụng là sản xuất các sản phẩm/linh kiện nhựa với hai địa điểm áp dụng (cho hoạt động văn phòng tại nội thành Hà Nội và nhà máy sản xuất tại KCN Bắc Thường Tín). Hoạt động tư vấn sẽ được triển khai ngay trong tháng 11/2012, dự kiến sẽ kết thúc sau thời gian 6 tháng.

Nhật Minh là một công ty của Việt Nam, nhưng đối tượng Khách hàng chủ yếu là các công ty Nhật Bản, vì vậy việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý theo chuẩn mực quốc tế là một trong những yêu cầu tiên quyết, và điều này cũng thể hiện rõ cam kết của ban Lãnh đạo công ty hướng tới thỏa mãn ngày càng cao các yêu cầu của khách hàng.
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN