Kết thúc hoạt động đào tạo chuyên sâu tại Phổ Yên, Thái Nguyên

  13 /03/2024

Kết thúc hoạt động đào tạo chuyên sâu tại Phổ Yên, Thái Nguyên

ECO vừa kết thúc hoạt động đào tạo chuyên sâu với chủ đề: “các công cụ quản lý an toàn thực phẩm và hướng dẫn đánh giá rủi ro với nhà cung cấp trong chuỗi thực phẩm” cho một doanh nghiệp Nhật Bản có trụ sở tại Phổ Yên, Thái Nguyên.

Hoạt động đào tạo kéo dài trong 3 tháng, tập trung vào các nội dung chính sau đây:

  • Giới thiệu tổng quan về một số hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trên thế giới (HACCP, ISO22000, FSSC22000, BRC)
  • Các nguyên tắc chung trong quản lý rủi ro về an toàn thực phẩm (liên quan đến sản phẩm và hệ thống quản lý)
  • Hướng dẫn đánh giá chuyên sâu với các nhà cung cấp trong chuỗi thực phẩm
  • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng (dựa trên kiểm soát 5M1E1I) và kế hoạch kiểm soát mối nguy về an toàn thực phẩm (dựa trên 12 bước thực hiện HACCP và 7 nguyên tắc HACCP)

Đây là một trong những hoạt động đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, vốn là một thế mạnh truyền thống của ECO trong nhiều năm qua.

Nguồn tin: Công ty tư vấn ECO.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN