Kết thúc thành công hai dự án TS16949 (Exedy Việt Nam và Hamaden)

  01 /08/2013

Kết thúc thành công hai dự án TS16949 (Exedy Việt Nam và Hamaden)

Kết thúc thành công hai dự án TS16949 (Exedy Việt Nam và Hamaden)

ECO vừa kết thúc thành công hai dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn đặc thù của ngành công nghiệp ô tô, là công ty TNHH Exedy Việt Nam (được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận BVC) và công ty TNHH Hamaden Việt Nam (được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận TUV – Nord). Cả hai công ty đều đến từ Nhật Bản và đều sản xuất các phụ tùng/linh kiện ô tô/xe máy, nhưng nhà máy đóng tại các khu công nghiệp khác nhau (Khai Quang/Vĩnh Phúc – Exedy và Thăng Long II/Hưng Yên – Hamaden).

Trong thời gian tới, ECO sẽ tiếp tục triển khai thêm một số dự án TS16949 nữa, đều với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản. 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN