Ký hợp đồng với trường quốc tế Hà Nội để đánh giá tính an toàn và vệ sinh

  01 /04/2011

Ký hợp đồng với trường quốc tế Hà Nội để đánh giá tính an toàn và vệ sinh

Ký hợp đồng với trường quốc tế Hà Nội để đánh giá tính an toàn và vệ sinh

Ngày 28/03/2011, ECO đã ký hợp đồng với trường quốc tế Hà Nội để thực hiện đánh giá tính an toàn và vệ sinh của trường.

Trường quốc tế Hà Nội (HIS) có trụ sở tại 48 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội và là một liên doanh giữa Trung tâm công nghệ giáo dục thuộc Viện khoa học giáo dục Việt nam và công ty phát triển trường quốc tế (Hoa Kỳ). Trường được thành lập từ năm 1996 và hiện là thành viên của tổ chức tú tài quốc tế (I.B.O) từ năm 1996 và hội đồng các trường quốc tế (C.I.S) từ năm 1998. Ngoài ra trường còn là thành viên của tổ chức Liên minh các trường quốc tế lưu vực sông Mêkong (MRISA) và đang là ứng cử viên tham gia vào tổ chức Tân Hiệp hội các trường phổ thông và cao đẳng Anh quốc (NEASC).

Trong quá trình hội nhập và tham gia vào các hiệp hội chuyên ngành, trường quốc tế Hà Nội nhận được khuyến nghị của các chuyên gia thuộc Hội đồng trường quốc tế và Tân Hiệp hội các trường phổ thông và cao đẳng Anh quốc (CIS/NEASC) phải đánh giá tính an toàn và vệ sinh của trường. Chính vì lý do đó, trường quốc tế Hà Nội đã ký hợp đồng với ECO để tiến hành hoạt động đánh giá này. Hoạt động này cũng nằm trong chuỗi các hoạt động của ECO liên quan tới chủ đề trách nhiệm xã hội (CSR) – một trong những vấn đề mới đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong thời gian gần đây.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN