Lần thứ hai trong năm, tập đoàn Canon tiếp tục sử dụng dịch vụ của ECO

  01 /06/2011

Lần thứ hai trong năm, tập đoàn Canon tiếp tục sử dụng dịch vụ của ECO

Lần thứ hai trong năm, tập đoàn Canon tiếp tục sử dụng dịch vụ của ECO

Trong ba ngày 25~27 tháng 05/2011, tại chi nhánh công ty TNHH Canon Việt Nam tại Quế Võ, Công ty tư vấn ECO đã tiến hành hoạt động đào tạo các kiến thức liên quan đến bộ tiêu chuẩn ISO14000 – Hệ thống quản lý môi trường cho các cá nhân làm công tác quản lý môi trường của hai nhà máy tại Quế Võ và Tiên Sơn của tập đoàn Canon.

Được biết, tiếp theo nhà máy của tập đoàn Canon tại Hưng Yên, đây là lần thứ hai trong năm 2011, tập đoàn Canon sử dụng dịch vụ tư vấn của ECO liên quan đến hệ thống quản lý môi trường theo chuẩn mực quốc tế ISO14000, và đánh dấu mốc lần thứ 09 trong 08 năm liên tiếp, dịch vụ của ECO được sử dụng bởi tập đoàn Canon.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN