Lần thứ hai trong năm, tập đoàn Meiko (Nhật Bản) sử dụng dịch vụ của ECO liên quan đến tiêu chuẩn ISO/TS16949

  01 /09/2012

Lần thứ hai trong năm, tập đoàn Meiko (Nhật Bản) sử dụng dịch vụ của ECO liên quan đến tiêu chuẩn ISO/TS16949

Lần thứ hai trong năm, tập đoàn Meiko (Nhật Bản) sử dụng dịch vụ của ECO liên quan đến tiêu chuẩn ISO/TS16949

Theo tin đã đưa, trong năm 2012, Meiko đã sử dụng dịch vụ đào tạo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS16949 (vào thời điểm tháng 4) của ECO, tập trung vào các công việc liên quan đến diễn giải yêu cầu tiêu chuẩn và 05 công cụ chính (FMEA, APQP, PPAP, SPC, MSA). Trong tháng 9/2012, ECO sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng (đặc thù cho ngành công nghiệp ô tô) tại doanh nghiệp này để kiểm tra sự phù hợp và tính hiệu lực, từ đó đưa ra các khuyến nghị cải tiến cũng như kiểm tra tính sẵn sàng cho việc đánh giá chứng nhận vào cuối năm.

Các đối tác của ECO đều sẵn lòng sử dụng tiếp các dịch vụ đã được cung cấp trước đây hoặc các dịch vụ mới liên quan đến các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý hệ thống. Trong năm 2012, trên 50% hợp đồng của ECO đều đến từ các đối tác truyền thống, đã từng sử dụng dịch của ECO trong các năm trước đây.

Tỷ lệ sử dụng lại dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn tổ chức vẫn được coi là một trong những thước đo rõ ràng nhất về chất lượng dịch vụ - vốn bị xem là khó đo lường.

Theo tin từ công ty tư vấn ECO

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN