New Hope Đồng tháp triển khai áp dụng ISO 9001:2008

  01 /06/2012

New Hope Đồng tháp triển khai áp dụng ISO 9001:2008

New Hope Đồng tháp triển khai áp dụng ISO 9001:2008

ECO triển khai hợp đồng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9001 tại công ty thức ăn thủy sản NewHope Đồng Tháp – công ty thứ 04 tại Việt Nam của tập đoàn NewHope (Trung Quốc) sử dụng dịch vụ của ECO.

ECO vừa tiếp tục hướng dẫn nhà máy chế biến thức ăn thủy sản của tập đoàn NewHope (Trung Quốc) xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008.
Tập đoàn NewHope là một trong những tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu của thế giới và của Trung Quốc, hiện tập đoàn đã xây dựng 04 công ty tại Việt Nam, các công ty này đều lựa chọn ECO là đối tác để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001. Ba công ty đã được chứng nhận (do tổ chức chứng nhận Quacert đánh giá cấp chứng chỉ) có trụ sở tại Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, riêng công ty thứ tư tập trung vào sản xuất thức ăn cho lĩnh vực thủy sản và cũng lựa chọn Quacert là đối tác đánh giá chứng nhận.

Theo tin từ công ty tư vấn ECO

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN