Nichirin Việt Nam tiếp tục hợp tác với ECO

  01 /07/2011

Nichirin Việt Nam tiếp tục hợp tác với ECO

Nichirin Việt Nam tiếp tục hợp tác với ECO

ECO vừa ký hợp đồng đào tạo chuyên sâu liên quan đến tiêu chuẩn ISO/TS16949 và 05 công cụ chính (FMEA, PPAP, APQP, MSA, SPC) với công ty TNHH Nichirin Việt Nam (NCVN). Khóa học sẽ được thực hiện trong tháng 08/2011 và đây là lần thứ hai ECO và NCVN ký hợp đồng đào tạo, đánh giá hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn đặc thù cho nghành sản xuất ô tô này.

ECO hiện vẫn đang là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn liên quan đến tiêu chuẩn ISO/TS16949, các dự án tương tự khác cũng đang được triển khai tại công ty TNHH Parker Processing Việt Nam và công ty TNHH Hamaden Việt Nam.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN