TES, một liên doanh của tập đoàn M+W (Singapore) xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008.

  01 /09/2012

TES, một liên doanh của tập đoàn M+W (Singapore) xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008.

TES, một liên doanh của tập đoàn M+W (Singapore) xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008.

TES là một nhà thầu M&E danh tiếng, có mặt tại Việt nam trong các dự án lớn (Techcombank, Yahoo office, Imperia Anphu,…) đã quyết định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008, dựa trên nền tảng của công ty mẹ, các điều kiện đặc thù Việt Nam và tinh thần của tiêu chuẩn quốc tế. Dự án ISO này sẽ được khởi công đầu tháng 10/2012, và dự kiến kết thúc trong quý 2/2013.

Là một trong nhiều nhà tư vấn cùng đến chào dịch vụ, ECO đã được lựa chọn là đối tác trong dự án này.
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN