Thương hiệu toàn cầu Canon tiếp tục sử dụng dịch vụ của ECO

  01 /04/2011

Thương hiệu toàn cầu Canon tiếp tục sử dụng dịch vụ của ECO

Thương hiệu toàn cầu Canon tiếp tục sử dụng dịch vụ của ECO

Công ty TNHH điện tử Canon Việt nam (CEV), một công ty 100% vốn đầu tư của Tập đoàn Canon, đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010 tại Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên, qua đó Canon tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán chọn Việt nam là cứ điểm sản xuất chính của tập đoàn trên toàn thế giới.

Ngày 30 tháng 03 năm 2011, CEV đã chính thức ký hợp đồng tư vấn với ECO để thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO14001:2004, việc ký hợp đồng này thể hiện nhất quán đường lối thân thiện môi trường của toàn bộ tập đoàn Canon thông qua chính sách “điều phối xanh” – “Green Procurement” nổi tiếng của mình.

CEV cũng là nhà máy thứ tư tại miền bắc Việt nam sử dụng dịch vụ tư vấn của ECO (tiếp theo nhà máy tại khu CN Thăng Long, Quế Võ và Tiên Sơn).

Việc ký kết hợp đồng này cũng đánh dấu mốc lần thứ tám (trong tám năm liên tiếp), thương hiệu toàn cầu Canon tại Việt Nam sử dụng dịch vụ của ECO trong lĩnh vực tư vấn/đào tạo về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO14000.

Ngày 05/04/2011, ECO đã chính thức khởi công dự án này tại CEV, là bước đầu tiên trong hành trình 06 tháng để đưa CEV tới thương hiệu “điều phối xanh” nổi tiếng của tập đoàn.

2 BÌNH LUẬN

skekMeste

20/ 11/ 2022

cialis coupons cobicistat will increase the level or effect of diazepam intranasal by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

Nedaderee

25/ 03/ 2022

tadalafil 20mg in england Usbxeu https://oscialipop.com - cheapest cialis available Cialis 5mg Price Cialis Mutationdeletion of all four a lociThis is either fatal at birth hydrops fetalis or shortly after birth. Yxnvqf https://oscialipop.com - Cialis Mungut

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN