Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ) ký kết hợp đồng với ECO.

  01 /06/2012

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ) ký kết hợp đồng với ECO.

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ) ký kết hợp đồng với ECO.

Chủ của thương hiệu Đạm Phý Mỹ - tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo), thành viên của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, vừa ký kết hợp đồng với ECO liên quan đến 03 tiêu chuẩn quốc tế ISO9001:2008, ISO14001:2004 và OHSAS18001:2007.

Đây là hoạt động định kỳ của doanh nghiệp, đợt này ECO sẽ cung cấp khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý tích hợp theo cả 3 tiêu chuẩn. Khóa đào tạo được tiến hành theo hai bước, bao gồm cả đào tạo lý thuyết và các hoạt động thực hành đánh giá nội bộ. Phạm vi sẽ bao gồm cả trụ sở chính của tổng công ty và nhà máy Đạm Phú Mỹ tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Việc cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp trong nước cũng đã được ECO chú trọng đẩy mạnh trong thời gian gần đây, thay vì chỉ tập trung vào các doanh nghiệp FDI (vốn là thị trường truyền thống của ECO).
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN